Biệt thự Bình Chánh

[slideshow post_id=”726″]
  • Tên dự án: Biệt thự Bình Chánh
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2012
  • Hạng mục: Sàn gỗ