Biệt thự Bình Dương

[slideshow post_id=”713″]
  • Tên dự án: Biệt thự Bình Dương
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Thời gian thực hiện: 2012
  • Hạng mục: Sàn gỗ