Biệt thự Kha Vạn Cân

[slideshow post_id=”706″]
  • Tên dự án: Biệt thự Kha Vạn Cân
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2013
  • Hạng mục: Sàn gỗ