BIỆT THỰ LÝ ĐIỀN SƠN

[slideshow post_id=”74″]

  • Tên dự án: Biệt thự Lý Điền Sơn
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2012
  • Hạng mục: Lam gỗ