Biệt thự Nguyễn Văn Trỗi

[slideshow post_id=”687″]
  • Tên dự án: Biệt thự Nguyễn Văn Trỗi
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2011
  • Hạng mục: Tấm lát sàn DIY