Biệt thự Phú Mỹ Hưng

[slideshow post_id=”693″]
  • Tên dự án: Biệt thự Phú Mỹ Hưng
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2011
  • Hạng mục: Sàn, lam gỗ