Biệt thự Vũng Tàu

[slideshow post_id=”681″]
  • Tên dự án: Biệt thự Vũng Tàu
  • Địa điểm: Vũng Tàu
  • Thời gian thực hiện: 2012
  • Hạng mục: Lam gỗ