LAVITA OFFICE

[slideshow post_id=”98″]

  • Tên dự án: Lavita Office
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2011
  • Hạng mục: Ốp tường gỗ