Nhà phố Bình Tân

[slideshow post_id=”718″]
  • Tên dự án: Nhà phố Bình Tân
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2012
  • Hạng mục: Ốp tường gỗ