Nhà phố Quận 8

  • Tên dự án: Nhà phố Quận 8
  • Địa điểm: TPHCM
  • Thời gian thực hiện: 2013
  • Hạng mục: Ốp tường gỗ